TURVALLISUUSOHJE 29.9.2020

Lentopalloliiton Mestaruusliigan yleiset turvallisuusohjeet liittyen COVID-19 -tilanteeseen

Lentopalloliiton Mestaruusliigakäynnistyysuunnitellusti 1.10.2020. Mestaruusliiga ja Lentopalloliittoon yhdessä asiantuntijoiden kanssa kirjannutyhteisen toimintaohjeen, jonka avulla pyritään varmistamaan eri osapuolten turvallisuus ottelutapahtuman yhteydessä. Vaihteleva tilanne, sekä valtiovallan, kuntien ja aluehallintoviranomaisten suositukset yleisötapahtumien osalta ovat asettaneet haasteita, joihin on yhdessä etsitty parhaita mahdollisia ratkaisuja.Tilanteiden ja viranomaisohjeistusten muuttumista seurataan aktiivisesti, jotta toimintaavoidaan joustavasti sopeuttaa vallitsevien ohjeistusten mukaisesti.

LENTOPALLON MESTARUUSLIIGAN TURVALLISUUSOHJEEN PÄÄPERIAATTEET

Mestaruusliigan turvallisuusohje antaa seuroille suositukset, joiden avulla pyritään varmistamaan urheilijoiden, taustahenkilöiden, muiden ottelutapahtumassa työskentelevien henkilöiden sekä katsojien turvallisuus. Paikallisesti tapahtumaturvallisuus on Aluehallintoviraston vastuualueella, ja seurat ovat tehneet heidän kanssaan yhteistyötä kunkin otteluhallin erityispiirteet huomioiden. Kukin seura vastaa oman ottelutapahtumansa turvallisuudesta.

YLEINEN TURVALLISUUS

 • Valtakunnallisia ja alueellisia viranomaisohjeita tulee noudattaa tarkasti.
 • Ottelutapahtumaan saa osallistua vain terveenä.
 • Jokaisen on pidettävä erityistä huolta käsihygieniasta ottelutapahtumassa.
 • Jokaisella seuralla on nimetty turvallisuusohjeiden jalkautumisesta vastaava henkilö, joka vastaa ohjeiden noudattamisesta niin ottelutapahtumassa kuin joukkueiden ja muun henkilökunnan arjessa.
 • Ottelutapahtumassa suositellaan kasvomaskien tai visiirien käyttöä kaikille niille henkilökuntaan kuuluville, jotka ovat kontaktissa katsojien tai joukkueiden kanssa. Kasvomaskien käyttöä suositellaan myös yleisölle. Maskien käyttösuositusten osalta seurataan viranomaisten ohjeistusta

URHEILIJOIDEN TURVALLISUUS

 • Urheilijoiden, tuomareiden ja kaikkien ottelutapahtumassa työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta ja hygieniasta pidetään tarkasti huolta.
 • Joukkueen tiloissa ja pukukoppikäytävillä liikkuvat ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.
 • Urheilijoiden käytössä on käsidesiä ja kasvomaskeja. Urheilijoiden ja taustahenkilöiden käyttämien tilojen hygieniasta huolehditaan korostetusti.Joukkueiden tulee vastata itsenäisesti omista kasvomaskeista ja käsideseistä
 • Joukkueen mukana matkustavat vain joukkueen toiminnan kannalta välttämättömät henkilöt ja matkustamisessakin minimoidaan tarpeettomat kontaktit.•Fanitapaamisia ja aitiovierailuja tai vastaavia ylimääräisiä kontakteja aiheuttavia tilaisuuksia ei voida järjestää.

YLEISÖN TURVALLISUUS

 • Ennakkolipun ostamista suositellaan, jotta katsojien tunnistaminen olisi mahdollista.
 • Seuroilla on mahdollisuus erityistilanteesta johtuen rajata vapaakorttilaisten paikkoja ottelukohtaisesti, seura voi myös edellyttää vapaakorttilaisten ennakkoilmoittautumista ja listausta katsojien tunnistamisen mahdollistamiseksi
 • Korttien käyttöä maksuvälineenä suositellaan.
 • Riittävistä turvaväleistä pidetään huolta koko tapahtuman ajan.
 • Yleisölle informoidaan selkeästi esimerkiksi teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien välityksellä, miten hallissaja sen ulkopuolella liikutaan, jotta ruuhkat vältetään.
 • Otteluhallitlohkotaan katsomoalueisiin, mikäli viranomaismääräykset niin vaativat.
 • Turvallisuusjärjestelyistä viestitään ennakkoon ottelutapahtumaan saapuville katsojille sekä kuulutuksilla ja videonäytön avulla ottelutapahtuman aikanaerilaisinkyltein ja ohjetauluin.
 • Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa suositellaan mahdollisten tartuntatapausten jäljittämisen helpottamiseksi.
 • Muuttuviin viranomaisohjeistuksiin reagoidaan välittömästi.

Ottelutapahtuman erityisjärjestelyt

 • Pallotytöille/-pojille suositellaan käsineiden ja maskien käyttöä
 • Pelipallot desinfioidaan ennen ja jälkeen jokaisen ottelun. Desinfiointiin kannattaa käyttää suihkupulloa ja sopivaa puhdistusainetta (esim. saippualiuos) tai desinfiointiliinoja.
 • Kentällä olevien pelaajien lämmittelyasusteet tulee koota yhteen koriin.
 • Joukkueet, kapteenit, tuomarit tai toimitsijat eivät kättele tapahtuman aikana. Turvavälejä noudatetaan aina kun se on mahdollista.
 • Ottelun jälkeen joukkueet menevät takarajalle ja antavat sieltä aplodit vastustajalle.
 • Puoltenvaihdon yhteydessä myös vaihtopelaajat ja joukkueen kaikki toimihenkilöt kiertävät pelaajien tapaan päätuomarin takaa. Joukkueet voivat myös niin sopiessaan pelata koko ottelun samalla kenttäpuoliskolla.
 • Ottelun jälkeen pelaajat eivät saa jäädäkatsomotiloihin, vaan ottelutilasta poistutaan ottelun jälkeen.
 • Lehdistötilaisuuksissa tulee noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita. Lehdistötilaisuudet suositellaan jaettavan sosiaalisten medioiden kautta livetilassa. Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi, ja sitä muokataan tarvittaessa viranomaisohjeistusten mukaisesti.